สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 Phone : 084-755-6258
 6upevent@hotmail.co.th